Dobrodošli na naši spletni strani!
031453401
7:00 - 15:00h
Piši nam
Log 9, Hrastnik 1430

Prevzem odpadnega jedilnega olja

Nudimo odvoz in prevzem biorazgradljivih   kuhinjskih odpadkov in odpadnega jedilnega olja nastalih v dejavnostih priprave hrane. Pripravimo vso potrebno dokumentacijo na področju ravnanja z odpadki, obveščamo vas o vseh spremembah in določilih, ki jih predpisuje zakonodaja. Pri ravnanju s prevzetimi odpadki upoštevamo določila Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom (Ur.l. RS, št 39/10 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22).

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25. Odpadek je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo.  Sem spadajo vsa jedilna olja za pripravo hrane. Odpadna jedilna olja odkupujemo po konkurenčnih cenah.

Prednost našega podjetja je v odzivnem času in odvozu odpadkov v vašem delovnem času. Za opravljeno storitev vam jamčimo zanesljivost, poštenost in korektnost. Dosegljivi 24/7 vse dni v letu. Našim poslovnim partnerjem nudimo kakovostno standardizirano embalažo, ki nudi tesnjenje in s tem zatre neprijetne vonjave ter dostop žuželkam do organske vsebine v sodu. Prilagodimo se vašim potrebam po pogostnosti odvozov. Zagotavljamo zanesljiv prevzem in oddajo v ustrezno predelavo pooblaščenim predelovalcem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov.

 

 

V košarici ni izdelkov.

X