Dobrodošli na naši spletni strani!
031453401
7:00 - 15:00h
Piši nam
Log 9, Hrastnik 1430

Naznanilo o načinu oddajanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj iz gostinstva

  • Domov
  • Apartment
  • Naznanilo o načinu oddajanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj iz gostinstva

PODJETJE EKSTREM ČISTO D.O.O. objavlja

NAZNANILO O NAČINU ODDAJANJA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN
ODPADNIH JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA

Kot registrirani zbiralec biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter odpadnih jedilnih
olj in maščob, vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Agencija RS za okolje pod
številko 35469-18/2015, obveščamo vse povzročitelje kuhinjskih odpadkov in odpadnih
jedilnih olj iz gostinstva, da oddajanje kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj poteka
na sledeč način:
Biorazgradljive kuhinjske odpadke in odpadna jedilna olja prevzemamo od povzročiteljev
oziroma imetnikov odpadkov s celotnega področja Republike Slovenije. Odpadki se
oddajajo na lokaciji nastanka odpadkov v vodotesnih posodah. Pobrano polno embalažo
takoj nadomestimo s prazno, očiščeno in dezifincirano. Pogostost oddajanja odpadkov
poteka v dogovoru z imetnikom odpada. Odvozi se izvajajo z vozili, namenjenimi za prevoz
tovrstnih odpadkov, ki ustrezajo normativom glede opremljenosti.

EKSTREM ČISTO d.o.o.
Jana Oberč
inž. Varstva okolja in komunale | t: 051-346-292

Previous Post

V košarici ni izdelkov.

X