Dobrodošli na naši spletni strani!
031453401
7:00 - 15:00h
Piši nam
Log 9, Hrastnik 1430

Mlinček za boljši jutri

  • Domov
  • Mlinček za boljši jutri
PROJEKT

MLINČEK ZA BOLJŠI JUTRI

Ekstrem čisto d.o.o. se je prijavila na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 z operacijo z nazivom Mlinček za boljši jutri. Nosilec operacije je Ekstrem čisto d.o.o., sodelujeta dva partnerja: Športno kulturno društvo Podkraj in Srednja šola Zagorje.

Naziv operacije: MLINČEK ZA BOLJŠI JUTRI

Nosilec operacije: Ekstrem čisto d.o.o., ČISTILNI SERVIS, Log 9, 1430 Hrastnik

Sodelujoči partnerji:
– Športno kulturno društvo Podkraj, Podkraj 97, 1430 Hrastnik
– Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

Projektno obdobje: 25.04.2022 do 31.10.2022

Prijavljena vrednost operacije: 80.323,08 € brez DDV oz. 80.336,36 € z DDV

Vrednost sofinanciranja: 45.015,68 €
– Ekstrem čisto d.o.o. 49.720,00 €
– Športno kulturno društvo Podkraj 221,00 €
– Srednja šola Zagorje 53,62 €

Operacija je sofinancirana iz EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma

EAFRD- European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Rural Development 2014-2020

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

https://skp.si/program-razvoja-podeželja-2014-2020-do-2022

 

Opis operacije:

Ustvarjeno je novo partnerstvo, kjer so vključeni vsi trije sektorji ( javni, zasebni in ekonomski sektor). Nosilec operacije je Ekstrem čisto d.o.o., sodelujeta pa še dva partnerja Športno kulturno društvo Podkraj in Srednja šola Zagorje. Operacija se bo izvajala le v 1 fazi. Nosilec projekta bo izvedel nakup stroja PADDLE DEPACKE za ločevanje različnih vrst odpadkov in mletja le teh. Izdelan je po sodobni tehnologiji in omogoča zmanjševanje količino odpadkov in njihovo ponovno uporabo za proizvodnjo novih izdelkov. Posredno in neposredno bo vplivalo na varovanje okolja in na ugoden vpliv podnebnih sprememb. Z naložbo se bo zagotavljalo tudi trajnost projekta. Z izobraževanji bomo osveščali o uporabi sodobnih tehnologij za ločevanje odpadkov, zmanjšanju količin odpadkov, ponovni uporabi zmletih surovin za proizvodnjo novih izdelkov. Športno kulturno društvo Podkraj bo izvedlo izobraževanje o uporabi teh tehnologij za ženske na podeželju. V Srednji šoli Zagorje bo izvedeno podobno izobraževanje za dijake različnih smeri oziroma programov. V Lovski koči Dobovec bo izvedeno podobno izobraževanje za Društvo psoriatikov. Projekt se bo izvajal v vseh treh občinah. Ekstrem čisto d.o.o. bo zagotovilo finančna sredstva za izvedbo določenih aktivnosti ( nakup stroja). Športno kulturno društvo Podkraj bo izvedlo izobraževanje za ženske v obliki prispevka v naravi ( delo in ne bo imelo direktnih materialnih stroškov operacije). Srednja šola Zagorje bo nabavila kompostnika in v prostorih šole bo podjetje Ekstrem čisto d.o.o. Izvedlo izobraževanje na temo nakupa tega stroja in uporaba njegove tehnologije. Društvo psoriatikov bo imelo izobraževanje v Lovski koči Dobovec.

 

Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije:

– vzpostavitev novega partnerstva med Ekstrem čisto d.o.o., Športno kulturno društvo Podkraj in Srednjo šolo Zagorje

– vzpostavitev lokacije za odvzem različnih odpadkov, njihovo sortiranje, mletje in odvoz na druge lokacije v ponovno predelavo

– izvedba treh izobraževanj v treh občinah

 

Kratkoročni cilj operacije:

– nakup stroja PADDLE DAPACKE za ločevanje in mletje različnih vrst odpadkov po sodobnih tehnologijah in metodah. Zmlete surovine se lahko ponovno uporabi v proizvodnji novih izdelkov. To pa pomeni zmanjšanje količin odpadkov v okolje in hkrati zmanjšanje potreb po količinah novih surovin za proizvodnjo določenih izdelkov

– zagotavljan je trajnosti projekta ( najmanj 5 let po prejemu sredstva)

– ozaveščanje prebivalstva o varovanju okolja na področju sortiranja, mletja in ponovni uporabi odpadkov ( 3 izobraževanja).

 

Pričakovani rezultati operacije so:

– vzpostavitev novega partnerstva med tremi različnimi subjekti iz treh sektorjev in iz treh občin

– nakup stroja za ločevanje in mletje odpadkov

– izvedba treh izobraževanj o varovanju okolja, o ločevanju, mletju in ponovni uporabi odpadkov za dve različni ranljivi skupini in za moške in ženske ( sodobna tehnologija)

– število udeležencev izobraževanj 24 (8 mladih v Srednji šoli Zagorje, 8 podeželskih žensk v KS Podkraj, 8 psoriatikov v prostorih Lovska koča Dobovec)

 

Aktivnosti operacije:

  • javna predstavitev operacij
  • nabava stroja za ločevanje in mletje odpadkov
  • promocija in obveščanje javnosti ( nabava dveh tabel format A3, plastificiran z logotipi, ki bo nameščena na stroju, ena tabla pa za potrebe izobraževanja)
  • izvedba izobraževanja ranljive skupine podeželske ženske ( Športno kulturno društvo Podkraj bo opravilo izobraževanje iz področja ločevanja in mletja ter ponovne uporabe odpadkov s poudarkom na ločevanju odpadkov v gospodinjstvu. Izobraževanje bo izvedeno v KS Podkraj, Hrastnik)
  • nakup kompostnikov ( Srednja šola Zagorje bo nabavila 2 kompostnika, ki bosta nameščena v učni učilnici – učna kuhinja)
  • izvedba izobraževanja ranljive skupine mladi ( Ekstrem čisto d.o.o. Bo izvedlo izobraževanje v prostorih Srednje šole Zagorje)
  • izvedba izobraževanja za ljudi z omejitvami ( Ekstrem čisto d.o.o. Bo izvedlo izobraževanje za ljudi z omejitvami iz Društva psoriatikov v prostorih Lovska koča Dobovec).
 

V košarici ni izdelkov.

X