Dobrodošli na naši spletni strani!
031453401
7:00 - 15:00h
Piši nam
Log 9, Hrastnik 1430

Pravilno ravnanje z odpadnim kuhinjskim oljem

Jedilno olje se pogosto uporablja pri kuhanju in cvrtju, vendar se po uporabi lahko hitro spremeni v odpadno olje, ki lahko povzroči veliko škodo okolju. Pravilno ravnanje z odpadnim jedilnim oljem je zato izjemno pomembno za ohranjanje okolja. Odpadno jedilno olje je problem za mnoge restavracije. Je neprijetnega vonja, umazano in lahko tudi nevarno, če se ne odstrani pravilno. V tem blogu bomo raziskali pravilen način ravnanja z odpadnim oljem, ki pripomore pri zmanjševanju onesnaženosti okolja kot tudi pri povečanju obnovljivih virov energije.

Najprej je pomembno, da se odpadno jedilno olje shranjuje v ustreznih posodah s pokrovom, da se prepreči iztekanje in onesnaževanje okolja. Ko posoda z odpadnim kuhinjskim oljem postane polna, jo je treba odložiti na ustrezno mesto za zbiranje odpadnih olj.

Naslednji način za pravilno ravnanje z odpadnim kuhinjskim oljem je recikliranje. Veliko podjetij se ukvarja s recikliranjem odpadnih olj in ga uporabljajo za proizvodnjo biodizla. Recikliranje odpadnega kuhinjskega olja lahko pomaga zmanjšati potrebo po uporabi nafte kot tudi pomaga zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

V nasprotju s pravilnim ravnanjem z odpadnim jedilnim oljem, so nekatere pogoste prakse zlivanja olja v odtok, straniščno školjko ali kompost za okolje zelo škodljive. Zgolj en liter odpadnega olja lahko onesnaži preko tisoč litrov vode, olje zlito v odtok pa se počasi nalaga na stene kanalizacije in otežuje delovanje čistilnih naprav. Na kompostu preprečuje naraven razkroj in življenje mikroorganizmov.

Z odpadnim jedilnim oljem moramo ravnati skrbno, saj je zelo škodljivo za okolje. Ne smemo ga zlivati v kuhinjske odtoke ali straniščno školjko, ker se maščoba nalaga na cevi, na čistilni napravi pa maščoba vpliva na mikroorganizme. Lahko se onesnaži površinska voda in podtalnica.

Odpadnega jedilnega olja ne smemo:

  • mešati z drugimi odpadki
  • zlivati v odtoke ali v straniščno školjko
  • zlivati v naravo
  • kuriti v pečeh
  • odlagati med biorazgradljive odpadke ali na kompost
  • odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Odpadno jedilno olje je lahko koristna surovina, ki se predela v biodizel. Iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 litra biodizla. Biodizel je ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja (ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

Odpadno jedilno olje je v zadnjih letih ena od najpomembnejših surovin za proizvodnjo biogoriv – biodizla, saj sledi direktivi EU po čim večji zastopanosti obnovljivih virov energij v segmentu goriv.

Biogoriva so trenutno najpomembnejša vrsta alternativnih goriv, ki predstavljajo 5% delež v transportu EU, odstotek se bo v prihodnje še povečeval.

Pravila in zakoni v Sloveniji

V Sloveniji imamo nekaj pravil in zakonov, ki se nanašajo na ravnanje z odpadnim kuhinjskim oljem. Zakonodaja nam nalaga, da odpadno jedilno olje pravilno zavržemo. Prepovedano ga je mešati z drugimi odpadki in ga odvajati v kanalizacijo ali greznice.

Podjetja in restavracije (v nadaljevanju organizirani obrati) so dolžni skrbno hraniti in ločevati odpadno jedilno olje od drugih odpadkov. To pomeni, da morajo imeti ustrezne posode s pokrovom za odpadno jedilno olje, ki so zaprte in označene, da se prepreči iztekanje in onesnaževanje okolja.

Vsi organiirani obrati prehrane so dolžni:

  1. zbirati in oddajati odpadno jedilno olje pooblaščenim družbam kot je našo podjetje Ekstrem čisto d.o.o.
  2. sporočiti količino odpadnega kuhinjskega olja, ki ga oddajajo za recikliranje. To se običajno naredi z oddajo letnega poročila o količini odpadnega kuhinjskega olja, ki ga oddajajo za recikliranje.
  3. upoštevati zakonodajo EU o odpadnem olju, ki zahteva, da se odpadno kuhinjsko olje prideluje v biodiesel. Pravila in zakoni EU se lahko spremenijo in dopolnijo, tako da je pomembno, da se podjetja in restavracije redno seznanjajo s spremembami.

“Odpadno kuhinjsko olje ni odpadek, temveč dragocen vir energije, ki ga moramo spremeniti v biodiesel in tako zmanjšati našo odvisnost od fosilnih goriv.”

Newer Post

V košarici ni izdelkov.

X