Po vašem povpraševanju se v individualnem razgovoru z vami dogovorimo glede pogostosti odvozov biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov s kraja nastanka, količine in vrste potrebne embalaže za zbiranje ter sklenemo pogodbo o poslovnem sodelovanju.